Trondheim Y’s Men’s Club​

Foredrag:

Talentutvikling for ungdom

Per Winsnes har bakgrunn som inspektør på KVT og talentutvikler i Rosenborg ballklubb. Han kommer til Y’s Men’s og forteller …
Les Mer…

Forebyggingstiltak for barn og ungdom

Stein Bratseth har jobbet i politiet i 35 år, de siste 23 årene med hovedfokus på politiets forebygging rettet mot …
Les Mer…

Grønn atomkraft

Grønn atomenergi Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduskjon …
Les Mer…

KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid

Arbeidet i KIA Ester Røen kommer og orienterer om arbeidet i KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid. Ester har vært innom før …
Les Mer…

Ungdom og entrepenørskap

Ungdom og entreprenørskap  Arne U. Hoff  er lærer  på KVT i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.  Han har ikke vanlig lærerbakgrunn, …
Les Mer…

Religionsdialog – Hva innebærer det?

Religionsdialog – Hva innebærer det?  Dag Akre, leder av Kirkelig dialogsenter i TrondheimForedraget ble gitt 18. november 2019 …
Les Mer…

Kirkelige utfordringer i vår tid I Trondheim

Kirkelige utfordringer i vår tid i Trondheim Nils Åge Aune er prost i Strind Etter 22 år som prest og …
Les Mer…