Trondheim Y’s Men’s Club​

Foredrag:

Slekt skal følge slekters gang

Røtter/tilhørighet – Hvor kommer vi fra? Slekta vår betyr noe helt spesielt, både de som lever nå og de som …

Livets ord og livets musikk.

Gateprest Odd Halvor Moen kommer den 8. april. Han vil dele erfaringen fra arbeidet sitt og glede oss med musikk …

Beredskap i konflikt

Beredskap i konflikt. De siste årene har vi opplevd mye som har truet den dype freden og de velordnede samfunnsforholdene …

Singersnella sysselsetter kvinner med syarbeid

Randi Bakken kommer  til avslutningsfesten  9. desember 2023 og forteller om den bedriften hun har startet i samarbeid med NAV …

Gjenhør med Ønskekonserten

Gjenhør med Ønskekonserten gjennom 50 år. Øyvind Arnesen reiser rundt og underholder eldre med sang og gode ord når han ikke er …

Lev trygt og langsomt

Birger Andreas Myrstad er pensjonert politimann. Han hadde ansvar for forebyggende arbeid og var på mange skolebesøk som ansatt ved Trondheim …

Ettertanke og etterklang i ord og toner med Steinar og Siri Leirvik

Ettertanke og etterklang i ord og toner med Steinar og Siri Leirvik Steinar, trondheimsgutt, mangeårig prest og RBKsupporter vil dele litt …

Kjente og ukjente historier knyttet til Lade kirke

Kjente og ukjente historier knyttet til Lade kirke Jan Asbjørn Sagen forteller Stikkord: Kyssekors og Norges eldste masseproduserte mursteiner. Gjenmurt kvinneinngang …

Elevers møte med skolens religionsundervisning

Ola Erik Domaas er oppdaling. Han er nå pensjonist. Han har vært prest i Lademoen prestegjeld på 1980-tallet. Deretter har …

Integrering av flyktninger i Trondheim

Hjertelag, gjestfrihet og budsjettbalanse Utfordringer og strategier ved mottak. bosetting og integrering av flyktninger i Trondheim. Gunvor Berg fra Flyktninghelseteamet …

«Å få nye øyene å se med»

Det er ofte i detaljene at vi finner de mest spennende observasjonene. Foredraget tar utgangspunkt i et utvalg malerier og …

Fra tuberkulose og lepra til angster og vondter

Fra fattigdomssykdommer til overflodslidelser. Hvilke sykdommer levde vi med og døde vi av i 1880 og i 2020. Helga Rossing: …

Døvekirken i Trondheim – et klenodium

Døvekirken i Trondheim – et klenodium Døvekirken i Trondheim – døves katedral – er å finne på Riksantikvarens liste over …

Talentutvikling for ungdom

Per Winsnes har bakgrunn som inspektør på KVT og talentutvikler i Rosenborg ballklubb. Han kommer til Y’s Men’s og forteller …

Forebyggingstiltak for barn og ungdom

Stein Bratseth har jobbet i politiet i 35 år, de siste 23 årene med hovedfokus på politiets forebygging rettet mot …

Grønn atomkraft

Grønn atomenergi Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduskjon …

KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid

Arbeidet i KIA Ester Røen kommer og orienterer om arbeidet i KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid. Ester har vært innom før …

Ungdom og entrepenørskap

Ungdom og entreprenørskap  Arne U. Hoff  er lærer  på KVT i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling.  Han har ikke vanlig lærerbakgrunn, …

Religionsdialog – Hva innebærer det?

Religionsdialog – Hva innebærer det? Dag Aakre, leder av Kirkelig dialogsenter i Trondheim Foredraget ble gitt 18. november 2019 …

Kirkelige utfordringer i vår tid I Trondheim

Kirkelige utfordringer i vår tid i Trondheim Nils Åge Aune er  prost i Strinda.Etter 22 år som prest og prost …