Trondheim Y’s Men’s Club​

Arbeidet i KIA

Ester Røen kommer og orienterer om arbeidet i KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid.
Ester har vært innom før og orientert om KIA. Mye har imidlertid skjedd siden da. Flyktningestrømmen til Norge har avtatt. Er det dermed mindre aktuelt å fokusere på våre nye landsmenn nå enn tidligere?

KIA sliter med økonomien, så det blir en muliget for en kollekt til arbeidet, blant annet med VIPPS 25 449. Mer info om KIA her

Foredraget ble gitt  7.september 2020.