Trondheim Y’s Men’s Club​

På grunn av den usikre situasjonen korona-epidemien har skapt, avlyses alle møter denne høsten.
Klubbmedlemmene tilhører en høy risikogruppe for denne smitten, så vi har fått medisinske anbefalinger om ikke å samles i høst.

Program for våren vil ble annonsert senere.