Trondheim Y’s Men’s Club​

Utflukter

Y’Men International ble grunnlagt i Toledo, Ohio i USA i 1922 av dommer Paul William Alexander. Formålet var å være en tjenesteklubb av tidligere KFUM-ere som kunne gi støtte til lokale YMCA (KFUM)-klubber. Klubbene har en kristen basis, men er åpen og inkluderende for alle trosoppfatninger og mennesker som vil hjelpe barn og ungdom. Siden starten har Y’s Men-bevegelsen utviklet seg til å bli en av verdens største tjenesteorganisasjoner med over 30.000 medlemmer i over 70 land. Avtroppende president i Trondheim Y’Mens Club, Jan Egtvedt, forteller at det er 48 klubber i Norge med tilsammen 1400 medlemmer fordelt på 10 distrikter. I Trondheim er det to klubber, en med møtested i sentrum og en på Tiller/Heimdal. Trondheimsklubben har i løpet av de siste 10 årene hatt nesten 100 foredragsholdere som har bidratt med innlegg av samfunnsmessig interesse.

je
Jan Egtvedt, formann i 2016

 

Y’s Men var opprinnelig en mannsbevegelse. På slutten av 70-tallet ble også kvinner akseptert som medlemmer. Første dame som ble tatt opp i Trondheim, var Målfrid Skjøstad som ble tatt opp 1/7 1979, riktignok som medlem i daværende Levanger YMC (nedlagt i 2011). Fellesskap rundt et middagsmåltid rett etter jobb var opprinnelig sentralt på møtene. Formen har etter hvert endret seg og har gått fra middag med porselen på hvite duker til hjemmesmurte snitter og engangsservice,

I mange år tjente klubben penger ved å organisere utdeling av telefonkatalogen. Ungdomsklubbene og speiderne utførte utdelingen. Inntektene ble deretter ført tilbake til klubbene og speidertroppene. Klubben bygde også opp kapital som ble gitt til arbeidet i Ungdomsforbundet (Nå Norges KFUK/M). Leirstedet Triangelheimen i Meråker er fullfinansiert med gaver fra klubben. Klubben er også medeier i Stiftelsen Triangelgården i Prinsens gate 10A som er refinansiert og rehabilitert. Medlemmene i klubben bidro med bred kompetanse i dette arbeidet, siden flere av medlemmene var ingeniører, arkitekter og håndverkere.

Jan Egtedt forteller at utfordringen i dag er rekrutteringen. Klubben ble etablert i 1965 med «menn i sin beste alder». Mange av disse er fortsatt med, men få unge har kommet til. Dagens gjennomsnittsalder er derfor ganske høy (vel 81 år), og en foryngelse er ønskelig. I dag er kun 13 av medlemmene under gjennomsnittsalderen. Distribusjonen av telefonkatalogen falt etter hvert bort. Mulighetene for å yte økonomisk støtte i samme omfang som før, ble derfor ikke lenger mulig, Likevel har ulike prosjekter, pengebidrag, utlodninger og salg av et par hundre buketter kristorn ved juletider gitt inntekter som har gjort det mulig å overføre noen midler til det lokale ungdomsarbeidet. I 11 år arrangerte klubben Syng med oss-arrangementer i Vår Frue kirke og hvor kollekten ble gitt til Kirkens Bymisjon. Gjennom regionsprosjekter ble det blant annet startet klubber i Russland og i de Baltiske land. Y’s Men støtter også globalt misjonsarbeid i Afrika og Asia. I et malariaprosjekt er det kjøpt inn malariamedisin og myggnett til distribusjon i Afrika.

Skule Sørmo,  Aritkkel i Tempe menighetsblad nr 4 2017.