Trondheim Y’s Men’s Club​

ysmen

Trondheim Y’s Men’s Club

* er en internasjonal tjenesteklubb som på forskjellig vis vil støtte det arbeid som gjøres i KFUK/KFUM
* vil gi hjelp til verdige tiltak av sosial og humanitær art, spesielt for ungdom,
* vil informere medlemmene om aktuelle kristelige, økonomiske, sosiale og internasjonale spørsmål.
* vil søke å oppmuntre til rettskaffenhet i samfunnsmessige og internasjonale spørsmål
* vil fremme godt kameratskap blant sine medlemmer

Utflukt

Våren 2019 var klubben på utflukt til Størdal og Værnes kirke. Her er  Jan H  og Gullaug Lereim Dybdahl, Tor Singsaas og Kåre Opdal utenfor Værnes kirke.

Sosiale relasjoner

 Det er viktig for klubben å ivareta sosiale relasjoner mellom medlemmene på ulike vis, gjennom personlige kontakter, møter og utflukter. Medlemmene har hatt årelange relasjoner med hverandre og betrakter miljøet i klubben som svært verdifullt.

Offentlig Facebook-side

Støtteforening til KFUM/KFUK

En av hovedmålsettingene for Y’s Men Club er å være støttespiller for KFUK/KFUM. Det gjelder spesielt økonomisk. Tidligere har utdeling av telefonkatalogen vært en god inntekstkilde. Nå når dette har falt ut, er det andre inntekstmuligheter man søker å finne for å oppnå å fortsette dette. En mulighet er donasjonsfunksjonen  på denne hjemmesiden.

Norges KFUK-KFUM-speidere ble dannet 11. oktober 2003, som følge av en sammenslåing av Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere. KFUK-KFUM-speiderne har 13.514 (2006) medlemmer av begge kjønn, alder fra seks år og oppover. Arbeidet drives lokalt enten kjønnsblandet eller kjønnsdelt

Triangelsenteret

Y’s Men er atkivt inn i drften av Triangelsenteret i Prinsens gate, både med finansiell støtte og med dugnadsvirksomhet. Mange av klubbens medlemmer er flinke håndtverkere. 

Ten Sing

Ten Sing har blitt et begrep innenfor KFUK/KFUM. Mange menigheter rundt om i landet har integrert Ten Sing som en del av menighetsarbeidet. Her samles sangglad ungdom  og gleder både hverandre og et publikum på konserter med god kristen ungdomssang. 

Nasjonalt engasjement

Trondheim Y’s Men Club er tilsluttet Y’s Men International Region Norge. De er engasjert i en rekke prosjekter som går på utvikling av relasjoner mellom mennesker lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  Det gis økonomisk støtte til enkelte prosjekter.

Internasjonal tilknytning

Y’s Men International ble dannet av dommer  Paul William Alexander i Toledo, Ohio, USA i 1922. Hensikten var å betjene YMCA worldwide, som har blitt en av verdens største ungdomsorgansiasjoner