Trondheim Y’s Men’s Club​

Bli medlem!

Dersom du ønsker å bli medlem i Trondheim Y’s Mens Club, kan du fylle ut dette skjermaet og sende det inn.  Vi vil deretter ta kontakt med deg.

Det er flere seniorer som kan tenke seg å være med i et sosialt forum som tidligere har bakgrunn i KFUK-KFUM. Da vil de sikkert ha glede av å være med i denne klubben. Mange har bakgrunn fra andre kristne miljøer også som kan finne sin plass her. Både kvinner og menn er velkomne, selv om klubben opprinnelig var for menn.

Klubben har jevnlige møter i Triangelsenteret i Prinsens gate med faste programposter. Det er kulturinnslag, oftest med musikk. Hovedposten er kveldens foredrag/kåseri der innkalte talere legger ut om et tema de er opptatt av. I tillegg til emner inne kristendom har det også vært tema fra samfunnsliv og livsopplevelser ellers.  Bespisning er det alltid. Ansvarsgruppene stiller opp etter tur med serveringen og de praktiske oppgavene.

Velkommen i Trondheim Y’ Men CLub!