Trondheim Y’s Men’s Club​

Kalender

okt
4
man
2021
Grønn atomkraft
okt 4@19:30-21:30
Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på  thorium gir utslippsfri kraftproduksjon der mesteparten av brenslet brukes. I dag brukes bare 0,5% av energien i uran. Resten blir til krevende avfall. Norge kan få et fremtidig energieventyr på linje med olje i utvinning og produksjon av thorium.  Dette kan gi billig, forurensingsfri og sikker elektrisk energi, også til uland som kan bedre livsvilkårene for millioner! Skule Sørmo orienterer.
Ansvar gruppe 3
.

nov
8
man
2021
Talentutvikling
nov 8@19:30-22:30

Per Winsnes har bakgrunn som inspektør på KVT og talentutvikler i Rosenborg ballklubb. Han kommer til Y’s Men’s og forteller som sine erfaringer og sine syn på talentutvikling av ungdom, både i skolesammenheng,  i sportsammenheng og i kristne sammenhenger.  Per har også bak seg store engasjementer i ulike styrer og utvalg i kirkelige og organisatoriske sammenhenger, blant annet i Bispedømmerådet. Han har mottatt Kongens fortjenestemedalje for sin innstats. Nå har han også gått inn som prestevikar for å avhjelpe prestemangelen, noe som han har god bakgrunn for etter årelang deltagelse og engasjement i kirkelige sammehenger.d

Dette møtet er også et årsmøte.
Ansvar gruppe 2

.

des
4
lør
2021
Adventsfest
des 4@18:00-20:00

Adventsfesten på Birgittaklosteret på Tiller.
Der har vi vært før.Birgittaklosteret tilhører den katolske kirke og reist for å hedre helgenen Birgitta.Birgitta er mest kjent for sine åpenbaringer og sitt eget strenge liv i bønn og askese; og for klosterordenen som hun grunnla.Per Walle gir et kåseri.Slik kan hun være et forbilde for religiøst liv for alle kristne. På grunn av sin store kjærlighet til Kristus og til Kirken ble hun en uredd veileder av kirkelige og verdslige ledere i sin samtid. Hun var gjenerøs overfor de fattige og lidende, og som en sterk mor kan hun stå som modell for alle dagens kvinner.Den 1 oktober 1999 kåret pave Johannes Paul II den hellige Birgitta til vernehelgen for Europa.

Mer info om Birgittaklosteret her
Ansvar gruppe 1

.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.