Trondheim Y’s Men’s Club​

Klubbleders hilsen til medlemmene i Trondheim Y’s Mens Club juni 2024

Kjære alle sammen!

Da har vi lagt bak oss snart halve 2024 og vi passerer St Hans og solsnu. Vi nyter de lyse nettene, enten det er regn eller oppholdsvær. Noen måker forstyrrer den rolige idyllen her på terrassen i 4. etasje på Lade, men de må også være et sted. Sommeren er for alle lød et slagord fra Turistnorge for noen år tilbake og det er sant. Jeg håper sommeren byr på gode opplevelser og oppdagelser for hver enkelt av våre medlemmer.

Y’s Men’s vårsemester er nå fullført med sosialsamling mandag den 10/6. Det var 10 fremmøtte og det er bra. Lennarts rapport tyder på at de hygget seg i hverandres selskap. Gledelig og fint for fellesskapet vårt. Dessverre kunne jeg ikke være til stede fordi jeg hadde fått en time på St Olavs til utredning for operasjon av grå stær.  Det blir i august. Heldigvis stilte Lennart og Grete opp, selv om de står midt i en flyttesjau. Takk for det!

Programmet for høsten er sendt ut. Vi starter med sosial samling den 26/8 kl 12 på To Tårn. Høstprogrammet inneholder mange godbiter. Jeg nevner to: Møtet med biskop Herborg 9/9. Da er også medlemmene i Endelig voksen invitert. Til gjengjeld er vi invitert til ett av deres arrangementer søndag 29/9, til snublesteinvandring. Snublesteinene markerer bostedet til jøder som bodde i Trondheim, var borgere i vår by og drev forretninger her. De ble deportert til Tyskland og de fleste døde i konsentrasjonsleirer der. Vi må ikke glemme, især ikke i en tid som vår. Nå skjer krig og voldsbruk mot sivilbefolkninger i Europa på nytt. Også i det vi er vant til å tenke på som jødenes hjemland er det politisk polarisering der noen tror på krigen som maktmiddel. Det er vanskelig å fatte de lidelser som det palestinske folket og det jødiske folket er påført og lever under hver dag som følge av nedarvet hat i generasjoner og maktpolitikere som hevder den sterkestes rett.

Her hjemme er det sommer, selv om vi stadig minnes om økende voldsbruk i vårt land og vår by. Vi kan glede oss over sommerro og sommersol, samvær og samling av gode minner. Vi er velsignet også i år med den frodige og livsfriske sommeren som er vokst frem av den gjenskaperkraft Skaperen har lagt i alt som lever.

I juli kommer ingen hilsen fra meg. Da prioriteres barnebarnbesøk.

Salmen som de bruker ved skoleslutt i Sverige kan være min hilsen til dere nå i juni, den uttrykker både takken for sommerens velsignelser og tanken på at disse velsignelsene er ment å bli delt med andre. Jeg velger ut 3 vers:

Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor,
den kjære, lyse sommer da gress og grøde gror.
Nå rører solens armer med alt som før var dødt,
de blide stråler varmer og alt på ny blir født.

Gud signe årets grøde i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele med andre det vi har,
vårt liv, vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!

Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn,
la hjerte-isen briste og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges, og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges for oss på denne jord!

Med ønske om fortsatt god og velsignet sommer !

Jan Asbjørn Sagen, klubbleder