Trondheim Y’s Men’s Club​

Calendar

okt
9
man
2023
Årsmøte
okt 9@19:30-21:30

 Presentasjon av medlemmenes svar på spørreundersøkelsen vi har foretatt. Vi håper på besøk av regionssekretær Gunnar Winther i KFUK/M og fra regionen i Ys men.

okt
30
man
2023
Uformell samling kl 12 på To Tårn
okt 30@12:00-14:00

Uformell samling kl 12 på To Tårn.
Send gjerne en SMS til Jan Asbjørn om at du kommer

nov
13
man
2023
Gjenhør med Ønskekonserten
nov 13@19:30-21:30

Gjenhør med Ønskekonserten gjennom 50 år. Øyvind Arnesen reiser rundt og underholder eldre med sang og gode ord når han ikke er kirketjener i Lade kirke. Han har satt sammen et skikkelig “Husker du?” program fra ønskekonsertens 50 år på radio, Vi vil få mange anledninger til å synge med.

des
9
lør
2023
Adventsfest i Birgittaklosteret
des 9@18:00-21:00

Adventsfest i Birgittaklosteret kl 1800. Tradisjonelt program, middag, kaffe og kaker. Kuvertpis kr. 500,-. Randi Bakken kommer og forteller om den bedriften hun har startet i samarbeid med NAV for kvinner som er kommet til Trondheim som flyktninger. Bedriften heter Singersnella og sysselsetter kvinner med syarbeid. De har sydd 200 bunadsstakker og 200 forklær til Trønderbunader og levert til Husfliden.  Randi vil dele av sine erfaringer fra oppstarten av bedriften og fra miljøet og motivasjonen de ansatte legger for dagen.

jan
14
søn
2024
Y’s Men’s Internasjonale kirkedag
jan 14@12:30-13:30

Vi møtes til kirkekaffe etter gudstjenesten

Ansvarsgruppe 1

feb
12
man
2024
Beredskap i konflikt
feb 12@19:30-21:30

Hvor trygge er vi i Norge?

De siste årene har vi opplevd mye som har truet den dype freden og de velordnede samfunnsforholdene vi er vant til, her hjemme, men særlig ute i verden, i vår egen verdensdel, Europa. Eksempler: Pandemien covid 19, krigsutbruddet i Ukraina, den eskalerte konflikten Israel/Palestina, flyktningestrømmer fra Afrika og Sør Amerika. Større polarisering og mindre evne til å tåle andres standpunkter skaper motsetninger som truer både fellesskapets og demokratiets grunnvoller. Oddbjørn Sve er tidligere yrkesmilitær, nå sosial entreprenør og mangeårig medlem av styret i Norges Forsvarsforening og nåværende medlem i Trøndelag Forsvarsforening, foredrar.  Les mer

Ansvarsgruppe 2

mar
11
man
2024
Valgmøte
mar 11@19:30-21:30

Samarbeidsavtalen mellom KFUK/M og Y’s Men

Regionsleder Gunnar Winther stiller og deler med oss hva KFUK/M i vår region ser av muligheter i og har ønsker for samarbeidet mellom Y’s Men og KFUK/M, etter at våre to organisasjoner har inngått en samarbeidsavtale. Her vil det være valg på nytt styre og president for 1/8-2024-31/7- 2025.

Ansvar styret

apr
8
man
2024
Livets ord – livets musikk
apr 8@19:30-21:30


Gateprest Odd Halvor Moen
kommer og  deler erfaringen fra arbeidet sitt og glede oss med musikk. Han vil også samtale med Jan Asbjørn Sagen om deres felles bakgrunn som medlemmer av Tensingkor, hva fikk av betydning for livsvalg og yrkesvalg.

 Ansvarsgruppe 3

mai
13
man
2024
Slekt skal følge slekters gang
mai 13@19:30-21:30


Røtter/tilhørighet – Hvor kommer vi fra?

Slekt skal følge slekters gang. Slekta vår betyr noe helt spesielt, både de som lever nå og de som har levd. Grete Sommervold Ståhl er en erfaren slektsforsker. Hun vil gi en kort innføring i praktisk slektsforskning og fortelle om gleden over å drive med slektsforskning.

Ansvarsgruppe 1

jun
10
man
2024
Sommeravslutning
jun 10@12:00-13:00

Sosial samling på ToTårn Sommeravslutning  kl 1200-14.
Merk tid og sted !

Alle medlemmer er velkomne til en trivelig kaffeprat.