Trondheim Y’s Men’s Club​

Foredrag

Talentutvikling for ungdom

Per Winsnes har bakgrunn som inspektør på KVT og talentutvikler i Rosenborg ballklubb. Han kommer til Y’s Men’s og forteller som sine erfaringer og …

Forebyggingstiltak for barn og ungdom

Stein Bratseth har jobbet i politiet i 35 år, de siste 23 årene med hovedfokus på politiets forebygging rettet mot barn og ungdom. Han har holdt sv …

Grønn atomkraft

Norge har store forekomster av thorium i Telemark. En ny generasjon kjernekraftverk basert på thorium gir en utslippsfri kraftproduksjon der …

KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid

Ester Røen kommer og orienterer om arbeidet i KIA – Kristen Interkulturelt Arbeid. …

Ungdom og entrepenørskap

Arne U. Hoff har vunnet mange priser for å drive entrepenørskap for ungdom. …

Religionsdialog – Hva innebærer det?

Dag Akre, leder av Kirkelig dialogsenter i Trondheim …

Kirkelige utfordringer i vår tid I Trondheim

Nils Åge aune, prost i Strinda, Heimdal og Byåsen prostier …