Dermed vil Aune lede prestetjenesten i det aller meste av trønderhovedstaden, selv om det er i Strinda han formelt er ansatt.
Strinda omfatter kirkene på østsiden av Trondheim, i bydeler som Nardo, Strindheim, Tempe, Moholt, Bratsberg, Ranheim og Charlottenlund.

Utfordring
– Dette er en stor og spennende lederutfordring, som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg er full av forventning overfor det som venter meg i Strinda og Trondheim, sier Nils Åge Aune.   Inderøyningen flyttet til Verdal i 1995, og har hatt hele sin prestetjeneste her. Han ble prost i Sør-Innherad prosti (Levanger, Verdal og Frosta) i 2006, og har i mange år bodd i den tradisjonsrike prestegården på Stiklestad.

I dag sitter Aune i styret for Stiklestad Nasjonale Kultursenter og i rådet for Falstad. Han har tidligere vært feltprest på Steinkjersannan og misjonær i Japan. I vår var Aune også en av kandidatene til å bli ny biskop i Nidaros.

– Vi har hatt 22 fantastiske år i Verdal og Sør-Innherad. Det var her jeg begynte som prest, her har barna våre vokst opp – og vi har alltid blitt åpent tatt i mot, sier Aune.

– Det har vært fantastiske år i Verdal og Sør-Innherad prosti, sier Nils Åge Aune. Her sammen med sokneprest Christine Wanders under 200-årsjubileet for Vinne kyrkje i september. (Foto: Magne Vik Bjørkøy)

Fornøyd biskop

I Nidaros er det i dag 10 proster, disse utgjør biskopens ledergruppe. Biskop i Nidaros, Herborg Finnset, er svært fornøyd med at Nils Åge Aune nå tar lederjobben i Trondheim.

– Nils Åge har med seg en kompetanse og en erfaring som blir viktig i Trondheim, ikke minst når vi nå forsøker å slå sammen flere prostier under én ledelse, sier hun.

Biskopen vil umiddelbart gå i gang med å finne Aunes erstatter som prost i Sør-Innherad.

– I første omgang vil vi oppnevne en fungerende prost for Levanger, Frosta og Verdal. Siden vi nå er inne i en omfattende utredning om endringer av sogne- og prostistruktur også i Nord-Trøndelag, kan det ta noe tid før vi har en fast prost på plass, sier Herborg Finnset.